Bảo hiểm Nhà tư nhân

SALADIN
·
Giúp bạn an tâm vì tổ ấm thân yêu luôn được bảo vệ toàn diện.
Phân phối và tư vấn bởi Saladin (Công Ty TNHH Tư Vấn và Công Nghệ 10X)
Hotline: 1900 638 454Email: cs@saladin.vn

GIỚI THIỆU

Bảo hiểm Nhà tư nhân toàn diện mang lại sự bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà thân yêu của bạn với ba đối tượng và phạm vi được bảo hiểm: Bảo hiểm ngôi nhà, Bảo hiểm phần tài sản bên trong, Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

  • Bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn: đáp ứng quy định về bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc của Nhà nước, kết hợp mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro cháy, nổ, giông, bão, lụt,… Giúp khôi phục hiện trạng hoặc thay thế mới ngôi nhà và các tài sản gắn liền với ngôi nhà
  • Tùy chỉnh linh hoạt: chúng tôi cung cấp các gói bảo hiểm có thể tùy chỉnh linh phạm vi, thời hạn bảo hiểm để mang đến lựa chọn phù hợp và tiết kiệm nhất cho bạn
  • Số tiền bảo hiểm lên đến hơn 1.800 lần so với so phí bảo hiểm
  • Hỗ trợ chuyên nghiệp: đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký và đáp ứng mọi câu hỏi của bạn để đảm bảo rằng bạn có được gói bảo hiểm phù hợp nhất

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

(*) Phí Bảo hiểm = Tỷ lệ phí năm * Số tiền Bảo hiểm

Đơn vị tính: VND

HẠNG MỤC BẢO HIỂMSỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)PHÍ BẢO HIỂM (bao gồm VAT)
Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5
I. Bảo hiểm ngôi nhà
Nhà chung cư, nhà tập thể, condotel và officetel có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) và nhà ở riêng lẻ200.000.000 – 15.000.000.0000,055%0,110%0,165%0,220%0,275%
Nhà chung cư, nhà tập thể, condotel và officetel không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)0,110%0,220%0,330%0,440%0,550%
II. Bảo hiểm phần tài sản bên trong
Giới hạn bồi thường mỗi đồng vật là 50.000.000 VND100.000.000180.000300.000432.000576.000720.000
300.000.000510.000860.0001.224.0001.632.0002.040.000
500.000.000800.0001.360.0001.920.0002.560.0003.200.000
750.000.001.125.0001.910.0002.700.0003.600.0004.500.000
1.000.000.0001.400.0002.380.0003.360.0004.480.0005.600.000
III. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng (bên thứ 3)
Bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ 3 (thuộc trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm100.000.00060.000114.000162.000204.000255.000
500.000.000200.000380.000540.000680.000850.000
1.000.000.000400.000760.0001.080.0001.360.0001.700.000
3.000.000.000900.0001.710.0002.430.0003.060.0003.825.000
5.000.000.0002.000.0003.800.0005.400.0006.800.0008.500.000

Ví dụ: Chị B mua bảo hiểm nhà tư nhân 2 năm cho căn chung cư, có hệ thống chữa cháy tự động sprinkler với các hạng mục bảo hiểm sau

Hạng mục bảo hiểm
Giá trị xây dựng của ngôi nhà:1.000.000.000 VND
Tài sản bên trong:100.000.000 VND
Trách nhiệm công cộng:500.000.000 VND
Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm ngôi nhà:0,110% * 1.000.000.000 = 1.100.000 VND
Phí bảo hiểm bên trong:300.000 VND
Phí bảo hiểm trách nhiệm:380.000 VND
Tổng phí bảo hiểm1.780.000 VND (thời hạn bảo hiểm: 02 năm)
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Chương trình Bảo hiểm nhà tư nhân toàn diện (đã bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc) có đối tượng bảo hiểm là:

1. Ngôi nhà;

2. Tài sản bên trong ngôi nhà;

3. Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba

PHẠM VI & THỜI HẠN BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm:

  • Bảo hiểm ngôi nhà: Bảo vệ trước các rủi ro cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nhà nước, mở rộng bảo hiểm cho rủi ro giông bão, tràn nước, đâm va, trộm cướp,… Ngoài ra khách hàng còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà sau tổn thất.
  • Bảo hiểm phần tài sản bên trong: Bảo vệ trước các rủi ro cháy, nổ, giông bão, tràn nước, đâm va, trộm cướp,… Đặc biệt các tài sản được bồi thường theo nguyên tắc mới thay cũ và không tính khấu hao.
  • Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba: Bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình đối với bất cứ thương tật thân thể hoặc tổn thất vật chất bất ngờ nào của bên thứ ba.

Thời hạn bảo hiểm: 01 – 05 năm

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Loại trừ chung

Hợp đồng này không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ hoặc do hậu quả trực tiếp và gián tiếp từ:

a) Gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân gây rối, bạo động dân sự, người tham gia đình công, công nhân bị ngăn đến xưởng hoặc những người tham gia vào các cuộc bạo động liên quan đến người lao động trừ khi những rủi ro này đã được ghi nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng chỉ trong phạm vi đã được quy định;

b)

(i) nguyên liệu vũ khí hạt nhân,

(ii) sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào,

(iii) phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “đốt cháy” sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.

c) Sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

(i) ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm,

(ii) bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

d) Dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính

Khái niệm “Thiệt hại tài sản” được bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản. Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, cụ thể là không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính đó gây ra.

Vì vậy những thiệt hại sau đây bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm theo quy định tại Điều này:

(i) Tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, cụ thể là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xóa, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính đó gây ra.

(ii) Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính.

e) Chiến tranh, khủng bố.

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào mâu thuẫn với Hợp đồng bảo hiểm này hoặc với bất kỳ Sửa đổi bổ sung nào đính kèm Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thỏa thuận là Hợp đồng bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào dưới đây bất kể hành động đó có do nguyên nhân hoặc sự kiện xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với tổn thất đó.

(i) chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn của quần chúng có quy mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền; hoặc

(ii) hành động khủng bố;

Thuật ngữ “hành động khủng bố” theo quy định tại Điều này có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc sử dụng vũ lực, bạo lực và/ hoặc đe dọa của bất kỳ một người hoặc một nhóm người nào, cho dù hành động một mình hoặc thay mặt cho hoặc có liên quan đến bất kỳ một tổ chức

hoặc chính phủ nào, đã cam kết các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/ hoặc khiến cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào hoảng sợ.

Điều khoản này cũng loại trừ tổn thất, hư hại, chi phí, phí tổn của bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào.

Nếu Bảo Việt viện dẫn là vì quy định của Điều này mà mọi tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, thì trách nhiệm chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không bị loại trừ sẽ thuộc về Người được bảo hiểm.

Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của Điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên đầy đủ hiệu lực.

f) Bệnh truyền nhiễm hoặc với sự lo sợ hay mối đe dọa (cho dù trong thực tế hay do nhận thức) về một Bệnh truyền nhiễm nào đó. Trong phạm vi của điểm loại trừ này, tổn thất, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ khoản chi phí nào để làm sạch, giải độc, loại bỏ, theo dõi hay xét nghiệm:

(i) đối với một Bệnh truyền nhiễm nào đó, hoặc

(ii) đối với bất kỳ tài sản nào được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này mà tài sản đó bị ảnh hưởng bởi Bệnh truyền nhiễm đó.

g) Những thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ Chi phí thuê nhà sau tổn thất.

Loại trừ áp dụng cho hạng mục I & II

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất thiệt hại nào xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, khí cụ điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện bị phá huỷ, hư hại do cháy phát sinh từ các máy móc thiết bị nói trên.

Loại trừ áp dụng cho hạng mục III

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không áp dụng cho các trách nhiệm liên quan đến:

a) Thương tật thân thể của bất cứ người nào là thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình cùng chung sống của Người được hiểm hoặc bất cứ người giúp việc nào của Người được bảo hiểm hoặc phát sinh khi tham gia vào dịch vụ của Người được bảo hiểm;

b) Thiệt hại đối với tài sản thuộc sở hữu hoặc dưới sự phụ trách hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình của Người được bảo hiểm hoặc bất cứ người giúp việc hay người phục vụ nào của Người được bảo hiểm;

c) Tổn thương thân thể hoặc tổn thất vật chất phát sinh từ hoặc có liên quan đến

(i) Công việc chuyên môn hoặc công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm,

(ii) Việc sử dụng thang máy, thang nâng hoặc bất cứ phương tiện vận chuyển, chuyên chở nào;

d) Việc thay thế, bổ sung, sửa chữa hoặc trang trí ngôi nhà được bảo hiểm;

e) Bất cứ trách nhiệm nào đi kèm với một hợp đồng mà nếu không có hợp đồng đó sẽ không phát sinh trách nhiệm đã nêu;

f) Trách nhiệm phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc là hậu quả của việc ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn;

g) Khiếu nại được lập và việc kiện cáo được diễn ra ngoài giới hạn pháp lý Việt Nam;

h) Trách nhiệm phát sinh từ việc sở hữu hoặc chăm sóc bất cứ vật nuôi và/hoặc thú nuôi nào

TÀI LIỆU BẢO HIỂM

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

a) Ngay lập tức

(i) Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị tổn thất;

(ii) Thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt, và

(iii) Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động trộm cướp, nỗ lực trộm cướp, phá hoại hay với mục đích ác ý.

b) Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Việt:

(i) hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,

(ii) thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho Bảo Việt các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Bảo Việt và những tài liệu khác mà Bảo Việt có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho Bảo Việt một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

Nếu một khiếu nại phát sinh theo Phần III, Người được bảo hiểm phải thông báo hoặc chuyển tiếp cho Bảo Việt thư khiếu nại, lệnh của toà án ngay khi nhận được. Người được bảo hiểm không được thoái thác trách nhiệm, đàm phán hoặc thừa nhận hay hứa hẹn bất cứ khoản chi trả nào có liên quan đến một sự cố hoặc một khiếu nại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt.

THỜI HẠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ THANH TOÁN TIỀN BỒI THƯỜNG

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Liên hệ tư vấn và hỗ trợ 24/7
Đội ngũ Saladin luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt hành trình mua và sử dụng bảo hiểm.
Email cho Saladin để nhận hỗ trợ
Hotline hỗ trợ 24/7
Kết nối trên Zalo
Kết nối trên Facebook
Nhận báo giá
Để lại thông tin để Saladin báo giá cho bạn ngay nhé

Bài viết liên quan