MSIG TravelEasy | Hướng dẫn yêu cầu bồi thường

SALADIN
·

1. TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ DỊCH VỤ DU LỊCH TOÀN CẦU TRONG THỜI GIAN DU LỊCH TẠI NƯỚC NGOÀI

 • Trong thời gian du lịch tại nước ngoài, nếu không may xảy ra tai nạn và cần hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp hoặc hướng dẫn thủ tục bồi thường, vui lòng liên hệ Đường dây nóng hỗ trợ toàn cầu 24/7 theo số Hotline +8428 3535 9505.
 • Trường hợp chấn thương quá nghiêm trọng (hoặc vì bất cứ lý do nào khác) khiến bạn không thể liên lạc và/hoặc làm theo các hướng dẫn của chúng tôi, vui lòng yêu cầu một người khác liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

2. DỊCH VỤ YÊU CẦU HOÀN TRẢ BỒI THƯỜNG

 • Đối với những trường hợp chi trả trước và yêu cầu hoàn trả bồi thường sau, Quý khách vui lòng chủ động thu thập đầy đủ tất cả các chứng từ và thông tin chi tiết liên quan đến từng hạng mục yêu cầu được bồi thường ngay tại địa điểm phát sinh sự kiện bảo hiểm trong thời gian tại nước ngoài.
 • Liên hệ Ban bồi thường Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (“MSIG Việt Nam”) trong giờ hành chính để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc liên quan đến chi trả bồi thường.
 • Lưu ý mọi yêu cầu bồi thường phải được thông báo bằng văn bản hoặc gửi hồ sơ bản gốc tới văn phòng MSIG Việt Nam trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm.

3. HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

 • Đơn yêu cầu bồi thường điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu công ty (áp dụng đối với Hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp)
 • Bản sao hợp lệ thẻ lên máy bay, vé máy bay, hộ chiếu/ chứng minh thư/ căn cước công dân
 • Hóa đơn tài chính hợp lệ bản gốc và bảng kê chi phí trong đó ghi rõ số tiền của từng loại chi phí
 • Giấy ra viện: chỉ áp dụng với trường hợp điều trị nội trú
 • Sổ khám bệnh / Đơn thuốc của bác sĩ có chuẩn đoán bệnh và kế hoạch/ phương pháp điều trị
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật/ thủ thuật trong trường hợp điều trị bằng phẫu thuật, thủ thuật
 • Giấy Chứng Tử trong trường hợp tử vong: Bản gốc/ Sao y bản chính
 • Biên bản Công an/ Bản tường trình có xác nhận của công an sở tại (đối với trường hợp tai nạn, mất cắp đồ đạc…)
 • Các tài liệu chứng minh các quyền lợi bảo hiểm có trong hợp đồng bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn: Bản xác nhận của hãng vận chuyển cho việc hoãn chuyến, hoặc Bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho việc mất hộ chiếu, hành lý…vv.
 • Các tài liệu khác MSIG có thể yêu cầu tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của khiếu nại bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường của các quyền lợi

Quyền lợi Tử vong (hoặc Quyền lợi Số tiền bảo hiểm gấp đôi)

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy chứng tử
3. Bản sao biên bản khám nghiệm tử thi có xác nhận của Cán bộ phụ trách hoặc cơ quan có thẩm quyền
4. Bản sao biên bản của cơ quan công an có xác nhận của Cán bộ phụ trách
5. Bản sao Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của Người được bảo hiểm trong đó ghi rõ Người được bảo hiểm “đã chết”
6. Bản sao Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của Người thụ hưởng
7. Bản gốc/bản sao giấy tờ pháp lý của Người thừa kế (Người thụ hưởng hợp pháp)
8. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
9. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Mất chi, Mất thị lực, Mất khả năng nói hoặc thính giác hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa xác nhận về việc Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mất chi, hoặc mất thị lực, hoặc mất khả năng nói hoặc thính giác
3. Biên bản hoặc báo cáo công an sở tại về vụ tai nạn gây chấn thương cho Người được bảo hiểm
4. Hồ sơ y tế điều trị chấn thương sau tai nạn
5. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
6. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Chi phí y tế

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
3. Đơn thuốc của Bác sĩ kê cho Người được bảo hiểm nêu rõ ngày tháng của đơn thuốc, tên thuốc, số lượng và liều lượng sử dụng
4. Bản gốc Hóa đơn tài chính kèm bảng kê chi tiết chi phí phát sinh
5. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
6. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương

Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng hoặc đại diện của họ, tùy từng trường hợp có thể, sẽ thông báo cho đại diện được ủy quyền của Công ty cứu trợ để bố trí vận chuyển hoặc hồi hương, hoặc cung cấp các chứng từ dưới đây cho Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi xuất viện hoặc cơ sở y tế, theo chi tiết liên hệ được quy định trong bản đính kèm của Quy tắc bảo hiểm này.

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Chỉ định vận chuyển y tế khẩn cấp của Bác sĩ điều trị và/hoặc xác nhận tình trạng đủ sức khỏe để hồi hương
3. Báo cáo của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
4. Báo cáo Vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương của đơn vị vận chuyển
5. Bản gốc Hóa đơn tài chính kèm bảng kê chi tiết chi phí phát sinh
6. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
7. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Hồi hương thi hài

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng đã tạm ứng cho chi phí hồi hương thi hài hoặc tro cốt của Người được bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc đại diện của họ, tùy từng trường hợp có thể, sẽ cung cấp các chứng từ dưới đây cho Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tử vong của Người được bảo hiểm:

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy chứng tử
3. Biên bản khám nghiệm tử thi
4. Bản sao biên bản của cơ quan công an
5. Bản sao Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của Người được bảo hiểm nêu rõ Người được bảo hiểm “đã chết”
6. Hồ sơ điều trị y tế của Người được bảo hiểm
7. Bản sao Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của Người thụ hưởng
8. Bản gốc hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của Người thừa kế (Người thụ hưởng hợp pháp)
9. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
10. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Thăm viếng của thân nhân, hoặc Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ, hoặc Chăm sóc trẻ em

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Hồ sơ điều trị y tế của Người được bảo hiểm
3. Bản gốc hóa đơn tài chính và bảng kê chi tiết chi phí phát sinh
4. Hóa đơn và bản sao vé máy bay, vé tàu hoặc các phương tiện giao thông phù hợp của thành viên gia đình hoặc bạn đi thăm Người được bảo hiểm, hoặc thu xếp việc tang lễ, hoặc chăm sóc trẻ em cho Người được bảo hiểm
5. Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm tử vong)
6. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
7. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện hàng ngày

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
3. Tóm tắt bệnh án/Hồ sơ điều trị y tế của Người được bảo hiểm
4. Giấy ra viện thể hiện ngày, giờ nhập viện và ngày, giờ ra viện
5. Giấy chứng nhận phẫu thuật, thủ thuật trong trường hợp điều trị bằng phẫu thuật
6. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở nước ngoài
7. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở Việt Nam (nếu có)
8. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
9. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Hủy bỏ hoặc trì hoãn chuyến đi

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Hóa đơn/Biên lai của Đại lý du lịch hoặc Hãng vận chuyển, hóa đơn/biên lai thanh toán chỗ ăn ở,
nêu rõ số tiền đã thanh toán
3. Báo cáo của bác sĩ (trong trường hợp thương tật hoặc bệnh tật nghiêm trọng của Thành viên gia
đình)
4. Giấy chứng tử (trường hợp Thành viên gia đình tử vong)
5. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
6. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện
vận chuyển khác)
7. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Rút ngắn chuyến đi

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo của bác sĩ (trong trường hợp rút ngắn chuyến đi do Thương tật hoặc Ốm đau nghiêm trọng của Thành viên gia đình)
3. Giấy chứng tử (trường hợp Thành viên gia đình tử vong)
4. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
5. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác)
6. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Trễ chuyến bay

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Toàn bộ thẻ lên máy bay và vé máy bay
4. Giấy xác nhận trễ chuyến bay được phát hành bởi cơ quan chịu trách nhiệm về việc trễ chuyến bay
hoặc hãng hàng không khai thác thương mại liên quan
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện hàng ngày

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
3. Tóm tắt bệnh án/Hồ sơ điều trị y tế của Người được bảo hiểm
4. Giấy ra viện thể hiện ngày, giờ nhập viện và ngày, giờ ra viện
5. Giấy chứng nhận phẫu thuật, thủ thuật trong trường hợp điều trị bằng phẫu thuật
6. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở nước ngoài
7. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở Việt Nam (nếu có)
8. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
9. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Mất hoặc hư hỏng hành lý cá nhân và/hoặc đồ dùng cá nhân trong hành lý

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận mất hoặc hư hỏng hoặc “Báo cáo bất thường về tài sản” lập bởi hãng vận chuyển
hoặc quản lý khách sạn nêu chi tiết về việc mất hoặc hư hỏng nếu xảy ra dưới sự giám sát của hãng
vận chuyển hoặc khách sạn
3. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
4. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
5. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện
vận chuyển khác)
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Hành lý đến chậm

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Giấy xác nhận hành lý đến chậm lập bởi hãng vận chuyển
4. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương
tiện vận chuyển khác)
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện hàng ngày

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị nêu rõ triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị
3. Tóm tắt bệnh án/Hồ sơ điều trị y tế của Người được bảo hiểm
4. Giấy ra viện thể hiện ngày, giờ nhập viện và ngày, giờ ra viện
5. Giấy chứng nhận phẫu thuật, thủ thuật trong trường hợp điều trị bằng phẫu thuật
6. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở nước ngoài
7. Bản gốc Hóa đơn của bệnh viện ở Việt Nam (nếu có)
8. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
9. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác).

Quyền lợi Trách nhiệm cá nhân

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Ảnh chụp (nếu có) và bằng chứng cho thấy tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra cho Bên thứ ba
4. Báo cáo của Bác sĩ và bản sao hóa đơn/biên lai điều trị y tế trong trường hợp Bên thứ ba bị thương tật thân thể
5. Hóa đơn/Biên lai cho công việc sửa chữa trong trường hợp thiệt hại tài sản của Bên thứ ba hoặc hóa đơn/biên lai cho vật dụng được thay thế trong trường hợp mất tài sản
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Mất hoặc hư hỏng tiền cá nhân

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận tổn thất lập bởi quản lý khách sạn bao gồm thông tin chi tiết về tổn thất hoặc thiệt hại
3. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
4. Bằng chứng về việc đổi tiền hoặc mua séc du lịch (nếu có)
5. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Lỡ chuyến bay chuyển tiếp

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận bị gián đoạn chuyến đi và nêu lý do gián đoạn được lập bởi hãng vận chuyển
3. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
4. Toàn bộ thẻ lên máy bay và vé máy bay
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Bồi hoàn mức miễn thường/khấu trừ bảo hiểm cho xe ô tô đi thuê

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty.
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Thỏa thuận thuê của hãng cho thuê xe ô tô nêu rõ mức khấu trừ bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải chịu, được áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm của hãng cho thuê xe ô tô
4. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Mất hoặc hư hỏng máy tính xách tay (laptop)

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận mất hoặc hư hỏng lập bởi hãng vận chuyển hoặc quản lý khách sạn nêu chi tiết về việc mất hoặc hư hỏng đó.
3. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
4. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh.
5. Hóa đơn/biên lai mua máy tính xách tay gốc, hoặc xác nhận thông tin máy tính xách tay đã mua từ Hãng sản xuất/ nhà phân phối (các tài liệu nêu rõ số sê-ri và ngày mua).
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Không tặc

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Toàn bộ thẻ lên máy bay và vé máy bay
4. Hóa đơn/biên lai cho các chi phí thực tế phát sinh
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Bồi thường cho chi phí gọi điện thoại khẩn cấp

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh.
3. Các tài liệu thể hiện chi phí cuộc gọi khẩn cấp (tỷ giá ngoại tệ áp dụng là tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trên Hóa đơn)
4. Hóa đơn/biên lai cho các chi phí thực tế phát sinh.
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Ưu đãi cho khách chơi Golf

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận mất hoặc hư hỏng hoặc “Báo cáo bất thường về tài sản” lập bởi hãng vận chuyển hoặc quản lý khách sạn nêu chi tiết về việc mất hoặc hư hỏng nếu xảy ra dưới sự giám sát của hãng vận chuyển hoặc khách sạn
3. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
4. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
5. Giấy xác nhận đạt được cú hole-in-one được xác nhận (ký và đóng dấu) bởi quản lý sân golf hoặc ban tổ chức sự kiện
6. Hóa đơn cho các khoản chi phí sân golf mà Người được bảo hiểm đã thanh toán
7. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác)
8. Hồ sơ yêu cầu bồi thường việc mất hoặc hư hỏng giấy tờ du lịch (nếu cần)
9. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Chuyến đi bị đăng ký vượt mức

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Giấy xác nhận chuyến đi bị đăng ký vượt mức và nêu lý do bị đăng ký vượt mức được lập bởi hãng vận chuyển
3. Hóa đơn gốc của các chi phí cho dịch vụ ăn ở và vận chuyển này
4. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
5. Toàn bộ thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác)
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Mua hàng khẩn cấp

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường Quyền lợi Mất hoặc hư hỏng hành lý cá nhân
3. Giấy xác nhận mất hoặc hư hỏng hoặc “Báo cáo bất thường về tài sản” lập bởi hãng vận chuyển hoặc quản lý khách sạn nêu chi tiết về việc mất hoặc hư hỏng nếu xảy ra dưới sự giám sát của hãng vận chuyển hoặc khách sạn
4. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
5. Hóa đơn tài chính về món hàng mà Người được bảo hiểm đã mua
6. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
7. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác)
8. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Hãng du lịch chấm dứt hoạt động

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Hóa đơn cho các khoản chi phí phải trả liên quan đến chuyến đi mà Người được bảo hiểm đã thanh toán
4. Tất cả bằng chứng về việc hãng du lịch chấm dứt hoạt động
5. Thẻ lên máy bay (hoặc thẻ lên phương tiện vận chuyển khác) và vé máy bay (hoặc vé phương tiện vận chuyển khác)
6. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Sự gián đoạn/ hủy bỏ các dịch vụ khách sạn

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
3. Hóa đơn cho các dịch vụ khách sạn mà Người được bảo hiểm đã thanh toán
4. Tất cả bằng chứng về việc phá sản, hoặc chấm dứt hoạt động do vi phạm pháp luật của đại lý/hãng du lịch ở Việt Nam
5. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

Quyền lợi Hỗ trợ tổn thất tư gia về hỏa hoạn

1. Giấy yêu cầu bồi thường đã hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu của Công ty
2. Báo cáo hoặc Ghi chép của Cảnh sát lập bởi cảnh sát địa phương
3. Bản sao Hộ chiếu của Người được bảo hiểm bao gồm phần xuất cảnh và nhập cảnh
4. Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Công ty (nếu cần).

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI MSIG:

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3936 91883936 9200
Fax: (+84) 24 3936 9187
Website: www.msig.com.vn

Bài viết liên quan