Danh sách Cơ sở y tế liên kết với Công ty bảo hiểm

SALADIN

Thông tin chi tiết về Danh sách bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế bão lãnh viện phí của các Công ty bảo hiểm hợp tác với Saladin. Tìm hiểu thêm về Bảo hiểm Sức khoẻ Saladin TẠI ĐÂY.

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ SALADIN

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Bệnh viện, phòng khám trong hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt

BẢO HIỂM BẢO MINH

Danh sách cơ sở y tế hợp tác bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Minh

BẢO HIỂM PVI

Danh sách bệnh viện, phòng khám bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm PVI

BẢO HIỂM LIBERTY

Các bệnh viện do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Medicare điều trị Nội trú)
Các bệnh viện, phòng khám do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Healthcare điều trị Nội trú – Ngoại Trú)
Các phòng khám do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Healthcare điều trị Nha khoa)

BẢO HIỂM PJICO

Danh sách các bệnh viện bảo lãnh viện phí của PJICO

Bài viết liên quan