Danh sách Cơ sở y tế liên kết với Công ty bảo hiểm

SALADIN

Thông tin chi tiết về Danh sách bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế bão lãnh viện phí của các Công ty bảo hiểm hợp tác với Saladin. Tìm hiểu thêm về Bảo hiểm Sức khoẻ Saladin TẠI ĐÂY.

Bệnh viện, phòng khám trong hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt


Các bệnh viện do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Medicare điều trị Nội trú)

Các bệnh viện, phòng khám do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Healthcare điều trị Nội trú – Ngoại Trú)

Các phòng khám do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí (Dành cho khách hàng Healthcare điều trị Nha khoa)


Danh sách bệnh viện, phòng khám bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm PVI


Danh sách các bệnh viện bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm PJICO


Danh sách cơ sở y tế hợp tác bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Minh

Bài viết liên quan